Διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ στο δήμο Καλλιθέας

Διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ στο δήμο Καλλιθέας

Τρίτη 16 Απριλίου 2019 με επώνυμο από Τ έως Ω
ΩΡΕΣ: 09:00 – 14:00

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δικαιούνται μόνο όσοι περιλαμβάνονται στους καταλόγους δικαιούχων ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Αττικής.
Οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με μήνυμα (sms)
Για την παραλαβή των προϊόντων απαιτείται: ΑΜΚΑ, ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση απουσίας του δικαιούχου επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
Απαραίτητο καρότσι ή μέσο μεταφοράς

Πληροφορίες ΜΟΝΟ τις ημέρες διανομής.