ΓΓΙΦ: Σήμερα η ημερίδα για τις πολιτικές ισότητας στους Δήμους

ΓΓΙΦ: Σήμερα η ημερίδα για τις πολιτικές ισότητας στους Δήμους

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου µε τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» του Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020, θα πραγματοποιήσει Ημερίδα με θέμα: «Η Πρόοδος της εφαρμογής των πολιτικών Ισότητας στους Δήμους ως προϋπόθεση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019 με ώρα έναρξης στις 10:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» – Ακαδημίας 50, Αθήνα.

Στόχος της εν λόγω ημερίδας είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα της εφαρμογής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» σε άμεση συνάρτηση με το δίκτυο δομών της ΓΓΙΦ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.