Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για την Αττική: Για διαχείριση αποβλήτων και ισότητα των φύλων

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για την Αττική: Για διαχείριση αποβλήτων και ισότητα των φύλων

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ εκκινεί το υπουργείο Οικονομίας, δημοσιεύοντας και τις αντίστοιχες προσκλήσεις. Δείτε λεπτομέρειες στους παρακάτω συνδέσμους :

Δράσεις ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων στον Δήμο Αθηναίων