Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αρμοδιότητες των Περιφερειών (τροπολογία)

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αρμοδιότητες των Περιφερειών (τροπολογία)

Τροπολογία που κατατέθηκε χθες και ψηφίζεται σήμερα 21/2/2019 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, περιλαμβάνει την αντικατάσταση διάταξης του άρθρου 186 “Αρμοδιότητες Περιφερειών” του Καλλικράτη (ν.3852/2010)και συγκεκριμένα της αριθμ.31 αρμοδιότητας του Υποτομέα Γεωργίας της παρ.ΙΙ αυτού,.

Έτσι, η αρμοδιότητα της προμήθειας των υλικών δακοκτονίας αφαιρείτε από τις Περιφέρειες και πλέον θα ασκείται από από την Διεύθυνση Προμηθειών διαχείρισης Υλικών του Υπουργείου ανάπτυξης.

Αναλυτικά η τροπολογία: